Till startsidan

Brunsbüttel kärnkraftverk

Brunsbüttel kärnkraftverk
Brunsbüttel kärnkraftverk ligger på Dithmarschen-områdets västra kust i Schleswig-Holstein i Tyskland, i närheten av Elbe 3 km öster om staden Brunsbüttel. Det är det första kärnkraftverket i Schleswig-Holstein.

Brunsbüttel kärnkraftverks historia

Kärnkraftverket började byggas 1969 och togs i drift 1977. Brunsbüttel kärnkraftverk ägs av Vattenfall (66,7 %) och E.ON (33,3 %). I Tyskland äger Vattenfall andelar av de tre kärnkraftverken i Brunsbüttel, Krümmel och Brokdorf*.

Den tyska lagen om utfasning av kärnkraften

I december 2010 beslöt den tyska regeringen att utöka livslängden för alla tyska kärnkraftverk med i genomsnitt 12 år. Beslutet upphävdes dock efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Den första reaktionen från den tyska regeringen var att ta fram ett moratorium som skulle gälla fram till juni 2011. Under denna tid måste de sju äldsta kärnkraftverken samt Krümmel förbli ur drift. I augusti 2011 trädde det 13:e tillägget i den tyska kärnkraftslagstiftningen i kraft, vilket underströk den politiska viljan att fasa ut kärnkraften i Tyskland. Resultatet blev att åtta av de 17 kärnkraftverken (inklusive Krümmel och Brunsbüttel) stängdes omedelbart. Resterande nio kraftverk kommer att fasas ut stegvis fram till slutet av 2022. 

Fakta om Brunsbüttel kärnkraftverk

Värmekraftverket har en effekt på 771 MW el. Kärnkraftverket har en kokvattenreaktor (BWR) som är tillverkad av Kraftwerk Union.

Från driftsättningen den 9 februari 1977 fram till stängningen av reaktorn den 18 juli 2007 har NPP Brunsbüttel producerat 118 855 371 MWh el.

Kärnan i Brunsbüttel-reaktorn innehåller 532 bränsleelement med urankärnbränsle. Uranatomerna delas och producerar då den värme som krävs för att koka vatten. Värmen produceras genom kärnklyvning i reaktorkärnan och får kylvattnet att koka, vilket producerar ånga. Ångan används direkt till att driva en turbin som i sin tur driver en elgenerator. Ångan kyls sedan i en kondensor och omvandlas till flytande vatten.

Kylvattnet som används i turbinens kondensor tas från floden Elbe, som ligger nära kraftverket.

 *Vattenfall är minoritetsägare i Brokdorf kärnkraftverk med 20 % av aktierna.