Till startsidan

Gejmån

Gejmån
Gejmåns kraftstation ligger i Gejmån som mynnar ut i Umeälven i Tärnafjällen, ungefär 350 kilometer från Umeälvens utlopp.

Gejmån, som avvattnar sjöarna Arevattnet, Ropen, Abelvattnet och Bleriken, har sitt utlopp i sjön Övre Björkvattnet. Kraftverket utnyttjar fallhöjden mellan sjöarna Bleriken och Övre Björkvattnet. Bruttofallhöjden är ungefär 250 meter. Kraftverket togs i drift 1970.

Mer information (öppnas i nytt fönster)