Till startsidan

Hjuleberg vindkraftspark

Hjuleberg vindkraftspark
Hjuleberg vindkraftspark byggdes under 2013-2014 och ligger cirka 20 kilometer nordost om Falkenbergs tätort i Hallands län. Projektet startades under 2008 och tillståndet vann laga kraft under 2011. Första spadtaget togs den 6 februari 2013 och i maj 2014 invigdes parken.

Fakta om vindkraftsparken

Vindkraftsparken består av tolv Siemensturbiner med en effekt på 3 MW vardera och beräknas producera 98 GWh el om året, vilket motsvarar hushållsel till drygt 18 000 hem.

Totalhöjden på turbinerna är 150 meter upp till yttersta vingspets. Rotordiametern är 113 meter. Turbinerna drivs med så kallad direct drive, vilket innebär att det inte finns någon växellåda utan drivaxeln går direkt in i generatorn som sitter i maskinhuset.

Vattenfall äger Hjuleberg vindkraftspark tillsammans med bank- och försäkringskoncernen Skandia.

Batterianläggning för lagring av vindenergi

Under 2023 kopplas en batterianläggning för energilagring till Hjuleberg vindkraftspark. Batterierna med tillhörande kraftelektronik ryms i 56 batterimoduler med en total effekt på 30 MW och 35 MWh energilagringskapacitet.

Batterianläggningen bidrar till minskade elpristoppar och bevarar balansen i elsystemet, vilket gör elnätet mer stabilt. Anläggningen planeras tas i drift våren 2024.

Naturområdet Hjuleberg

På Hjulebergs gamla utmarker finns stora mängder övergiven åkermark från olika tidsperioder bevarade. Området är något av ett landskapshistoriskt museum. För att inte skada några fornlämningar under byggnationen av vindkraftsparken så gjordes först en fornlämningsinventering av hela området och på vissa ställen genomfördes även arkeologiska undersökningar av fossil åkermark. Nu i driftfas så är hela området tillgängligt igen till glädje för allmänhet och hembygdsförening.

Kontakt till driften

Telefon: 0498-28 51 19
E-post: operation.onshore@vattenfall.com

Mer information (öppnas i nytt fönster)