Till startsidan

Stor-Rotliden vindkraftspark – en kall start

Stor-Rotliden vindkraftspark – en kall start
Bygget av Stor-Rotliden vindkraftspark påbörjades i mitten av juni 2009 och avslutades 18 månader senare. Alla 40 Vestas V 90-turbiner restes under två och en halv månad.

Svåra utmaningar

Projektet ställdes inför särskilt svåra utmaningar under den extremt kalla vintern 2009/2010.

För att bygget av vindkraftsparken skulle kunna fortsätta enligt planen fick de väderbitna arbetarna trotsa den bitande kylan, snön och blåsten i februari. Projektledaren Kenneth Pettersson berättar att man mitt i smällkalla vintern armerade fundament direkt på berget, grävde ner vindkraftsparkens elkablar, arbetade med vägarna och byggde huset som ska rymma transformatorstationen.

Samtidigt pågick det stora arbetet med att bygga kraftledningen från vindkraftsparken till Tuggens kraftstation i Lycksele. Sammanlagt arbetar sju lag, totalt cirka 20 personer inklusive lokala entreprenörer, med att gräva, resa stolpar och dra kablar till den 45 kilometer långa 130 kV-kraftledningen.

Om Stor-Rotliden

Stor-Rotliden ligger i Åsele kommun, ungefär 20 kilometer norr om Fredrika och vid gränsen mot Lycksele kommun. Områdets högsta punkt ligger cirka 570 meter över havet och terrängen består av lågväxande norrländsk skog. Marken ägs av Sveaskog.

Vindkraftsparken använder 40 Vestas V 90-vindkraftverk. Tornhöjden är 95 meter. Totalhöjden upp till den övre vingspetsen är 140 meter.

Stor-Rotliden har en installerad effekt på 78 MW och har anslutits till Tuggens kraftstation med en 130 kV-kraftledning.

Kontakt till driften

Telefon: 0498-28 51 19
E-post: operation.onshore@vattenfall.com

Mer information (öppnas i nytt fönster)