Till startsidan

Hojum

Hojum
Göta älvs fallhöjd på 32 meter i Trollhättan utnyttjas av två olika kraftverk: Olidan och Hojum.

Hojums kraftverk

Hojums kraftverk ligger ungefär 13 kilometer från Vänerns utflöde i Göta älv, medan Olidans kraftverk – som är det äldre av de båda kraftverken – ligger ungefär 1 kilometer nedströms om Hojum. När Olidan var färdigbyggt 1921 påbörjades planeringen av Hojums kraftverk, som togs i drift 1941. På grund av den politiska oron i Europa under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet byggdes det under jord. 

Historia 

Vattenkraftverket stod klart 1941 och de båda turbinerna (på 50 MW vardera) kunde tas i drift.  Kraftverket byggdes om 1992 och en tredje turbin (på 70 MW) lades till. Delar av de gamla turbinerna har nu bytts ut. Samtidigt har ny teknik minskat användningen av olja och som i sin tur minskar risken för oljeläckage.

Om Göta älv 

Göta älv, där Hojum ligger, har sitt ursprung i Vänern, Sveriges största sjö. Från Vänern till Göteborgs hamn och ut i Kattegatt för Göta älv med sig större vattenvolymer än någon annan älv i Sverige. Fallhöjden på 44 meter är huvudsakligen koncentrerad till älvens övre sträckning vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet. Under flera århundraden har Göta älv varit en viktig transportväg, i synnerhet efter bygget av Göta kanal.  

Vattenfall äger och driver de fyra vattenkraftverken i Göta älv: Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet. Hojum, som blev färdigt 1941, är det senaste tillskottet

Mer information (öppnas i nytt fönster)