Till startsidan

Kentish Flats

Kentish Flats
Kentish Flats havsbaserade vindkraftspark har satt ett dubbelt rekord: I parken som omfattar 30 vindkraftverk ingår det största vindkraftverk som hittills installerats i Storbritannien. Det är 115 meter högt, och vindkraftsparken var när den uppfördes 2005 Storbritanniens största med en sammanlagd effekt på 90 MW. Sen dess har den havsbaserade vindkraftsparken Thanet färdigställts, vilket skedde 2010. Den övertog då titeln som Storbritanniens – och världens – största vindkraftspark. De 100 kraftverken vid Thanet är lika höga som de på Kentish Flats.

Politiska stimulansåtgärder för vindkraft

Den brittiska regeringen har satt upp målet att 15 % av landets el ska produceras med förnybara energislag år 2015. Både landbaserad och havsbaserad vindkraft kommer att bidra stort till att nå detta mål. Havsbaserade vindkraftsparker anses ha störst potential när det gäller att nå målet, och havet utanför norra Kent har konstaterats vara det område som har bäst förutsättningar för havsbaserade vindkraftsparker i regionen. Kentish Flats-projektet är därför viktigt för att regeringen ska kunna nå sina klimatmål och uppfylla landets åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

Kentish Flats – platsbeskrivning

Kentish Flats havsbaserade vindkraftspark ligger på en stor, plan och grund platå norr om Herne Bay och Whitstable, cirka 60 kilometer öster om centrala London. Vindkraftverken är ordnade i ett rutmönster med fem rader i öst-västlig riktning. Varje rad består av sex vindkraftverk, och de ligger på ett 10 km2 stort område alldeles utanför fartygens huvudleder till och från Themsen. Avståndet mellan varje vindkraftverk och mellan raderna med vindkraftverk är 700 meter. Platsen är lätt att ta sig till från den lokala hamnen i Whitstable, som är centrum för underhållsarbetena och som bara 30 minuter med båt därifrån. Vattendjupet är i genomsnitt fem meter.

Fakta om vindkraft och Kentish Flats elproduktion

Vindkraft är ett utsläppsfritt sätt att producera el, och den bidrar starkt till att minska koldioxidutsläppen. När man placerar vindkraftverken till havs ökar miljövinsterna med projektet, eftersom vindkraftverk till havs kan producera upp till 25 % mer el än motsvarande landbaserade vindkraftverk. Kentish Flats-projektet bidrar därmed stort till Storbritanniens mål att minska koldioxidutsläppen.

Historia

På grund av väderförhållandena vid Themsens mynning krävdes detaljerad planering för att resa de 30 vindkraftverken på Kentish Flats, men platsen är skyddad mot stora vågor av en serie sandbankar som ligger ännu längre ut i vattnet. Grundfundamenten började byggas i augusti 2004. Kablarna installerades under vintern 2004/2005 och själva vindkraftverken började byggas i maj 2005. Hela vindkraftsparken togs i drift i slutet av augusti 2005 och hela inga större problem eller olyckshändelser inträffade under byggnadsarbetet och idrifttagningen.

Mer information (öppnas i nytt fönster)