Till startsidan

Lasele

Lasele

Lasele 

Vattenfall fick tillstånd att bygga Lasele kraftverk 1952. Kraftverket sprängdes ut ur berget och två turbiner installerades. Fallhöjden på 54 meter ansågs mycket hög, vilket ledde till diskussioner huruvida man skulle använda Francis- eller Kaplan-turbiner. Slutligen valdes Kaplan-turbiner från NOHAB. Det var de första turbinerna som tillverkades för så hög fallhöjd.  

Kraftverket togs i drift 1956. 

Mer information (öppnas i nytt fönster)