Till startsidan

Ligga – det första fjärrstyrda vattenkraftverket

Ligga – det första fjärrstyrda vattenkraftverket
När byggarbetet påbörjades i Ligga 1951 kallades det för en av trillingarna i Luleälven (de andra två var Porjus och Harsprånget). Det var dock knappast någon lyckad benämning, för det fanns betydande skillnader mellan Ligga, det äldre kraftverket Porjus och den stora anläggningen Harsprånget.

Historia

Byggandet av Ligga blev en stressig och händelserik process. Arbetet i Bergeforsens kraftverk i Indalsälven hade blivit försenat och Ligga måste därför tas i drift snabbt för att möta det växande elbehovet. Vid denna tid var bygget i Harsprånget nästan klart och personal och maskiner fördes över till Ligga. Det blev ett utmärkt exempel på effektiv maskinparksanvändning och överträffade i detta hänseende bygget i Harsprånget.

Tv-övervakning

Ligga hamnade återigen i strålkastarljuset 1957. Industriell tv-övervakning, som möjliggjorde fjärrstyrning av industriprocesser med hjälp av tv, hade vid denna tidpunkt fått sitt genombrott. Ligga var det första vattenkraftverket någonsin som använde sådan övervakning. Kraftverket fjärrstyrdes från Harsprånget och kommunikationen sköttes genom trådlös teknik. Vid den här tiden fanns det ännu inga vanliga tv-sändningar i norra Sverige. Operatörerna på Harsprånget kunde dock åtminstone njuta av direktsända bilder från Ligga!

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Ligga tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Mer information (öppnas i nytt fönster)