Till startsidan

Olidan

Olidan
Kraftverket Olidan ligger i Göta älv i Trollhättans kommun. Det var det första storskaliga försöket att producera el via vattenkraft i Sverige. 1910 började Olidan leverera el till industrin och järnvägen. Det var startsignalen för utbyggnaden av Sveriges älvar. Bygget av Olidan ledde till bildandet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen, som senare blev Vattenfall.

Historia – Vattenfalls vagga

Kraftverket Olidan var svenska statens första vattenkraftprojekt. Staten hade under lång tid haft planer på att bygga vattenkraftverk i de stora älvarna. Det fanns dock en oro för att det inte skulle finnas avsättning för all el som producerades. 1905 köpte staten företaget Nya Trollhätte Kanalbolag som omvandlades till ett statligt verk. Företaget ombildades igen 1909 och fick namnet Kungliga Vattenfallsstyrelsen.

Kraftverkets första fyra aggregat togs i drift 1910 och byggarbetet fortsatte fram till 1914 då ytterligare fyra aggregat kunde börja användas. På grund av den stigande efterfrågan på el och ökad kapacitet tack vare regleringen av Göta älv byggdes sedan ytterligare fem aggregat. 1921 hade Olidan totalt tretton turbiner, varav tio fortfarande är i bruk medan de övriga tre monterats isär för att få tillgång till reservdelar. Det är dock sällan som fler än tre av dem producerar el samtidigt. Varje turbin har en effekt på 10 MW.  

Om Göta älv 

Göta älv, där Olidan ligger, har sitt ursprung i Vänern, Sveriges största sjö. Från Vänern till Göteborgs hamn och ut i Kattegatt för Göta älv med sig större vattenvolymer än någon annan älv i Sverige. Fallhöjden på 44 meter är huvudsakligen koncentrerad till älvens övre sträckning vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet. Under flera århundraden har Göta älv varit en viktig transportväg, i synnerhet efter bygget av Göta kanal.  

Vattenfall äger och driver de fyra vattenkraftverken i Göta älv: Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet. Det senast byggda kraftverket är Hojum, som blev klart 1941, och det äldsta är Olidan som färdigställdes 1910.  

Olidan idag

Olidan har totalt tretton aggregat varav tio producerar el. Under många år har turister kommit till fall- och slussområdet i Trollhättan för att få uppleva den råa naturkraften i ett vattenkraftverk. Besökscentret har blivit alltmer populärt varje år. I juli varje år anordnas Fallens Dagar. Det är en fantastisk syn när vattnet släpps fram. Ungefär 120 000 personer besöker Trollhättan varje sommar under Fallens Dagar.

Mer information (öppnas i nytt fönster)