???backToStart???

Porjus

Porjus
Porjus kraftverk ligger i Stora Luleälven i Jokkmokks kommun. När Porjus byggdes i början av 1900-talet var syftet att tillhandahålla el till Malmbanan, som användes för att transportera järnmalm. Det nya vattenkraftverket och elektrifieringen bidrog till en kraftig tillväxt inom Sveriges gruvindustri.

Startskottet för Sveriges vattenkraftutbyggnad

1910 började Sveriges första vattenkraftverk, Olidan i Göta älv, att producera el till industrin och järnvägen. Detta blev starten för utbyggnaden av Luleälven och bygget av Porjus kraftverk. Fram tills dess hade samhället varit mycket skeptiskt inställt till el. Det var först när man löste problemen med att överföra el långa sträckor och utan stora förluster som intresset ökade. 

Bygget av Porjus kraftverk startade 1910, utan att det fanns vägar eller järnväg till Porjus. Såväl bygget som transporten av material blev oerhört krävande eftersom material och övriga förnödenheter måste bäras 50 kilometer från närmaste stad, Gällivare. Fem ton material och förnödenheter bars på en spångad gångled över vildmarken till Porjus under de första månaderna. Detta extremt tunga och tidsödande arbete upphörde dock 1911 då järnvägen från Porjus till Gällivare var klar.

1915 invigde Gustaf V Porjus kraftverk via telefon, eftersom hans rådgivare inte ansåg att det var säkert att göra en så lång resa mitt under kriget. Porjus blev snabbt en knutpunkt i ett industriellt Sverige som förbrukade alltmer energi. När kraftverket invigdes fanns det redan 20 vattenkraftverk runt om i landet, men Porjus fick stor uppmärksamhet på grund av det geografiska läget och eftersom byggnadstekniken var mycket avancerad för sin tid.

Kraftverket ligger under jord, insprängt i berget. Antalet turbiner i det gamla kraftverket ökade mellan 1920 och 1960 till nio aggregat. Turbinerna fungerar fortfarande men används inte vid normal drift. Två av de gamla aggregaten har gjorts om till forskningsaggregat och används för att testa ny teknik och utrustning.

Nytt kraftverk

Ett nytt kraftverk med två nya aggregat byggdes 1971–1975.

Alla nya transformatorer byggdes under jord, och därför behövdes ingen ny byggnad. Den gamla byggnaden finns dock kvar som ett storslaget monument och besökscentrum. Den gamla dammen har ersatts av en stenfyllningsdamm med en tätkärna av morän. Den har byggts omedelbart nedströms om den gamla dammen, och har två nya utskov som stängs via segmentluckor.

Om vattenkraft och Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Porjus tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.  Vattenkraft kommer även i framtiden att vara ett viktigt förnybart energislag. Omfattande investeringsprogram håller på att utföras på Vattenfalls vattenkraftverk för att öka effekten och förstärka dammarna i syfte att producera mer el och förbättra säkerheten.   

???headline.moreInformation???