Till startsidan

Randi

Randi kraftstation
Randi kraftstation är ett av Vattenfalls små vattenkraftverk längs Luleälven. Det ligger i Jokkmokks kommun längs vägen mot Kvikkjokk, ungefär 20 kilometer från Jokkmokk. Bygget startade 1973 och kraftverket togs i drift 1976.

Byggandet av kraftstationen

Randi kraftstation är byggd både ovan och under jord. Byggnaden ligger under marknivå men taket sticker upp jäms med markytan – vilket är en ovanlig konstruktion. Något annat som är speciellt med kraftverket är att kontrollrummet både har ljud- och vibrationsisolerats genom att placeras på gummikuddar. När Randi kraftstation var färdigbyggd markerade det slutet på nästan 80 år av vattenkraftsutbyggnad längs Luleälven, med i genomsnitt ett nytt vattenkraftverk vart femte år.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Randi tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.