Till startsidan

Ritsem

Ritsem kraftstation
Ritsems kraftstation är troligen Sveriges sista stora bygge i ödemarken. Arbetet med kraftverket startade 1971 och flera avancerade tekniska lösningar användes i projektet. Men processen fram till byggstarten var även fylld av protester, debatter och förhandlingar mellan olika intressenter. Enligt den ursprungliga planen för Ritsems kraftstation skulle sjön Autajaure regleras, vilket skulle leda till en betydande minskning av vattenföringen. En annan satsning, som diskuterades parallellt med Ritsem-projektet, skulle leda till ytterligare förändringar av Luleälvens flöde. På grund av protester från olika intressenter beslutade man dock att den ursprungliga planen för Ritsems kraftstation skulle ändras, så att intressenternas önskemål tillgodosågs bättre.

En imponerande tunnel

Enligt det nya förslaget skulle Autajaure inte längre regleras. Istället skulle en tunnel byggas från sjön Sitasjaure som skulle leda vattnet till kraftverket. Bygget av tunneln var ett av de mest ambitiösa schaktningsprojekten dittills i Sverige – 2,5 miljoner m3 berg skulle sprängas bort. Den färdiga tunneln var imponerande: den var 16,3 kilometer lång, 11 meter bred och 11 meter hög. Maskinhallen sprängdes ut 160 meter under mark och hade då Luleälvens största aggregat.

Avancerad teknik

Ett annat genombrott i samband med bygget av Ritsems kraftstation var den avancerade bergborrningsteknik som användes. Tryckluftsdrivna borrar började ersättas med hydrauldrivna, vilket minskade problemen med oljedimma och ökade effektiviteten. Dessutom ersattes handhållen borrning med maskinell. I Ritsem var det även första gången i Sverige som man använde ett så kallat fullortsaggregat vid ett kraftverksbygge. 

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Ritsem tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

När Ritsems kraftstation togs i drift 1977 var det det sista kraftverk som driftsattes i Luleälven.