Till startsidan

Swinford

Swinford
Vindkraftparken Swinford ligger i Leicestershire i Storbritannien och har 11 turbiner. Mer än 100 000 människor passerar den varje dag på motorvägen M1. Vindkraftparken har varit i drift sedan 2012 och mer än 50 % av utgifterna i samband med byggandet gick till brittiska företag, som exempelvis Mabey Bridge som tillverkade tornen för projektet.

Översikt över vindkraftparken Swinford

Under byggandet av vindkraftparken drev Vattenfall ett ungdomsprojekt tillsammans med initiativet Rural Youth Voice Project i syfte att engagera ungdomar i utvecklingen av projektet och skapandet av en samhällsfond. När projektet närmade sig sitt slut gjorde ungdomarna en film om projektets potential ur deras perspektiv. Under byggprocessen startades även en blogg i syfte att förse lokalsamhället med information.

Engagemang i lokalsamhället

Det finns nu en samhällsfond som förvaltas av Eight Parishes CIC. De administrerar ett årligt bidrag från Vattenfall på 44 000 brittiska pund som ska användas till gagn för lokalsamhället.