Till startsidan

Uppsala

Uppsala
Vattenfalls anläggning i Uppsala består av flera olika enheter som producerar el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga. Nästan 95 procent av alla fastigheter i Uppsala värms upp med fjärrvärme.

Det huvudsakliga bränslet i Vattenfalls anläggningar i Uppsala är hushålls- och industriavfall. 

Stora investeringar görs för att produktionen ska vara helt koldioxidneutral 2030.