???backToStart???

Uppsala

Uppsala
Vattenfalls anläggning i Uppsala består av flera olika enheter som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och ånga. Nästan 95 procent av alla fastigheter i Uppsala – häribland 76 000 hushåll – värms upp med fjärrvärme.

Det huvudsakliga bränslet i Vattenfalls anläggningar i Uppsala är hushålls- och industriavfall. Stora investeringar görs för att produktionen ska vara helt koldioxidneutral 2030. 

I mars 2022 kompletterades Vattenfalls huvudvärmeanläggning Boländerna i Uppsala med biobränsleanläggningen Carpe Futurum. Anläggningen kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 200 000 ton per år och därmed halvera klimatavtrycket för de cirka 170 000 Uppsalabor som är anslutna till Vattenfalls fjärrvärmenät.

Carpe Futurum har en värmekapacitet på 110 MWth och är en viktig del av ett omvandlingsprogram för att fasa ut fossila bränslen i värmeproduktionen i Uppsala. Anläggningen kan eldas med skogsflis, returträ och bark i olika kombinationer. Den kan drivas med de tre bränslena var för sig eller i olika blandningar, vilket ger hög flexibilitet.

???headline.moreInformation???