Till startsidan

Vargfors

Vargfors
Vargfors kraftstation ligger i Skellefteälven, ungefär 90 kilometer uppströms om älvmynningen. Kraftverket byggdes i två steg – det första togs i drift 1961 och det andra 1987.

Unik damm

Kraftverkets damm är unik eftersom den är en så kallad valvdamm byggd av betong. Det finns bara några få sådana dammar i Sverige. Kraftverket ligger 25 meter under mark och utnyttjar en fallhöjd på 49,5 meter. Vargfors byggdes inte av Vattenfall utan större delen av byggarbetet lades ut på entreprenad.

2009 renoverades kraftverket för att öka livslängden och optimera produktionsekonomin, men även för att ta större hänsyn till miljön och göra arbetsmiljön bättre och säkrare. Några av de åtgärder som vidtogs var en omfattande genomgång av den gamla turbinen, som fick ett nytt löphjul och flera andra förbättringar. Löphjulets oljefyllda nav ersattes av ett vattenfyllt. Åtgärder vidtogs även för att minska användningen av oljesmorda lager, som istället ersattes med vattensmorda. Alla dessa satsningar minskade användningen av olja, vilket minimerar kraftverkets potentiella miljöpåverkan. I samband med dessa arbeten byttes även kraftverkets likströmssystem ut, vilket ledde till ännu bättre tillgänglighet och driftsäkerhet. Målet med renoveringarna är att förlänga den förväntade livslängden med 40 år för turbinen och ungefär 15 år för generatorn.