Till startsidan

Diemen 33 och 34

Diemen

Diemen 33

Diemen 33 är ett modernt kraftvärmeverk som producerar både el och fjärrvärme med kombigasturbin. I kraftvärmeverket, som ligger nära staden Muiden sydost om Amsterdam, används naturgas som bränsle. Anläggningen togs i drift hösten 1995.

Diemen 34

Diemen 34 är en helt ny gaseldad anläggning med en elektrisk verkningsgrad på över 59 % och en elektrisk kapacitet på över 435 megawatt. Förutom att producera el levererar anläggningen även värme till fjärrvärmenätet. Därmed uppgår anläggningens verkningsgrad till hela 85 %.

Fjärrvärme

Båda anläggningarna producerar fjärrvärme till hushåll i städerna Amsterdam Zuidoost, IJburg och Almere. För att transportera värme till Almere har man byggt en 8,5 km lång ledning under sjön IJ. Värmeledningen ligger 1,5 meter under sjöbotten och har en kapacitet på 180 MW. I ledningen cirkulerar totalt 3,3 miljoner liter vatten med en hastighet av 16 kilometer per timme.