Till startsidan

Hemweg 9

Hemweg 9
Anläggningen Hemweg består av två enheter: Hemweg 8 och Hemweg 9.

Hemweg 9

Kraftverket Hemweg 9 är ett helt nytt gaseldat kraftverk som togs i drift 2012.

Anläggningen har en effekt på 440 MW och en verkningsgrad på 59 % – en av de högsta som går att uppnå i gaseldade kraftverk. Anläggningen är försedd med en inbyggd enhet för avskiljning av kväveoxider (NOx), vilket bidrar till mycket låga utsläpp.

För närvarande producerar kraftverket bara el, men det är konstruerat för att även kunna producera värme (samproduktion), vilket innebär att den totala energieffektiviteten kan bli ännu större i framtiden.