Till startsidan

IJmond

IJmond
IJmond kraftvärmeverk ligger vid den nederländska kusten väster om Amsterdam. Den största skillnaden mellan detta och andra kraftvärmeverk i Nederländerna är att man eldar med restgaser från ett stålverk utöver naturgas. När IJmond byggdes var det ett av de första kraftvärmeverken utanför Japan som använde denna typ av bränsle.

Fakta och historia

IJmond-kraftverket var unikt när det togs i bruk 1997, eftersom det var den första kombigasturbinen som eldades med restgaser. Gasen som används mest kallas vanligen masugnsgas (BFG) och är en restprodukt från smältugnar där järnmalm förvandlas till stål.

Till IJmond-kraftverket överförs gasen genom pipeliner från det närliggande Tata Steel-stålverket.  

Högt tryck krävs för att gasen i gasturbinen ska kunna förbrännas. För att göra kraftverket effektivare har man installerat en gaskompressor i turbinen som ökar trycket i den inkommande masugnsgasen från 40 mbar till 14 bar.  

IJmond kraftvärmeverk producerar både el och fjärrvärme. Anläggningen övertogs av Nuon 2003 när de förvärvade Reliant Energy Europe. När Vattenfall köpte Nuon 2009 kom kraftverket att tillhöra Vattenfall.

IJmonds kraftvärmeverks miljöpåverkan

Masugnsgasen som används i IJmond kraftvärmeverk innehåller höga halter koldioxid – högre än till exempel naturgas. Eftersom gasen återanvänds i kraftverket istället för att bara förbrännas i stålverket minskar den totala miljöpåverkan från användningen av fossila bränslen. Myndigheterna uppmuntrar till den här typen av industriellt samarbete som skapar miljömässiga fördelar för samhället. Man har därför kommit överens med Energiregleringskontoret vid Nederländska konkurrensmyndigheten att Nuon (Vattenfall) får justera koldioxidutsläppen från bränsleblandningen så att de inte räknas dubbelt med utsläppen från stålverket.

Mer information (öppnas i nytt fönster)

Masugnsgas på Wikipedia (på engelska)