Till startsidan

Diemen 33 och 34

Diemen 33 och 34

Diemen 33 

Diemen 33 är ett modernt kraftvärmeverk som producerar både el och fjärrvärme med kombigasturbin. I kraftvärmeverket, som ligger nära staden Muiden sydost om Amsterdam, används naturgas som bränsle. Anläggningen togs i drift hösten 1995. 

Diemen 34 

Diemen 34 är en helt ny gaseldad anläggning med en elektrisk verkningsgrad på över 59 % och en elektrisk kapacitet på över 435 megawatt. Förutom att producera el levererar anläggningen även värme till fjärrvärmenätet. Därmed uppgår anläggningens totala verkningsgrad till hela 85 %. 

Fjärrvärme 

Båda anläggningarna producerar fjärrvärme till hushåll i stadsdelarna Zuidoost och IJburg i Amsterdam samt Almere. För att transportera värme till Almere har man byggt ett 8,5 km långt rör under sjön IJ. Fjärrvärmeröret ligger 1,5 meter under sjöbotten och har en överföringskapacitet på 180 MW. I ledningen cirkulerar totalt 3,3 miljoner liter vatten med en hastighet av 16 kilometer per timme. Fjärrvärmeprocessen har optimerats genom att installera en värmebuffert som har plats för 23 000 kubikmeter fjärrvärmevatten.