Till startsidan

Harsprånget

Harsprånget
Harsprångets kraftverk ligger i Luleälven ungefär 8 kilometer nedströms om Porjus. Tack vare närheten till järnmalmsdistriktet var det naturligt att Harsprångets vattenfall tidigt valdes ut för elproduktion.

Som en följd av den industriella tillväxten och det ökade elbehovet påbörjades bygget av ett kraftverk på 105 MW i Harsprånget 1919. Den svåra ekonomiska krisen efter första världskriget minskade dock behovet av el och bygget avbröts i maj 1922.

Bygget av Harsprångets kraftverk

Ungefär 20 år senare, 1945, fortsatte bygget. Nu hade dock Harsprånget ritats om helt och byggplatsen flyttats 2 kilometer längre nedströms. Det första aggregat togs i drift 1951. När bygget av de tre första aggregaten var färdigt 1952 var den installerade effekten tre gånger högre än vad som ursprungligen planerats.

För att klara transporterna till byggarbetsplatsen byggdes en väg och järnväg från Porjus. På grund av kraftverkets isolerade läge byggdes ett helt samhälle upp med alla tillhörande samhällstjänster i anslutning till bygget. Samhället bestod av hus för 1 200 medarbetare och deras familjer, butiker, ett sjukhus, en polisstation och fritidslokaler. Det var en storskalig byggarbetsplats med hög standard, vilket gjorde den till en milstolpe inom svenskt vattenkraftsbyggande.

Sveriges effektmässigt största vattenkraftverk

Harsprånget bestod ursprungligen av tre aggregat med en installerad elektrisk kapacitet på 330 MW. 1974 påbörjades bygget av två ytterligare aggregat som togs i drift 1978 respektive 1980. Återigen ökade kapaciteten nästan trefaldigt. Idag är Harsprånget Sveriges effektmässigt största vattenkraftverk och här finns även landets enskilt största vattenkraftaggregat ”Gigantiske Gerhard” på 450 MW. Idag används fyra av de fem aggregaten i Harsprånget för elproduktion.

Under senare år har Harsprångets damm byggts om och utskoven förstärkts för att klara det så kallade 10 000-årsflödet, ett extremt flöde som förväntas uppstå en gång på 10 000 år och som orsakar extrema vattennivåer.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Harsprånget tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Mer information (öppnas i nytt fönster)