Till startsidan

Hemweg 9

Hemweg 9
Hemweg 9 är ett gaseldat kraftverk som togs i drift 2012.

Hemweg 9

Hemweg 9 har en effekt på 440 MW och en verkningsgrad på 59 % – ett av de högsta värden som går att uppnå i gaseldade kraftverk. Anläggningen är försedd med en inbyggd enhet för avskiljning av kväveoxider (NOx), vilket bidrar till mycket låga utsläpp. För närvarande producerar kraftverket bara el, men det är konstruerat för att även kunna producera värme (samproduktion), vilket innebär att den totala energieffektiviteten kan bli ännu högre i framtiden.