Till startsidan

Hohenwarte I pumpkraftverk

Hohenwarte I pumpkraftverk

Historia och fakta

En enhet för strömvatten, bestående av generator och turbin, togs i drift 1942. Ytterligare två enheter byggdes 1959, vilket gjorde att den installerade effekten ökade till 64 MW.

Dammen Hohenwarte, som färdigställdes 1941, fungerar som övre vattenmagasin. Den 75 meter höga dammen uppfördes i huvudsak som ett översvämningsskydd och dämmer upp en 27 kilometer lång sjö. Dammen har en lagringskapacitet på cirka 181 miljoner kubikmeter vatten. Med en lagringskapacitet på cirka 5 miljoner kubikmeter vatten används Eichicht-dammen som undre vattenmagasin. Den används även som undre vattenmagasin för pumpkraftverket Hohenwarte II.