Till startsidan

IJmond

IJmond
IJmond-anläggningen är ett kraftvärmeverk i Amsterdam, Nederländerna. Tillsammans med de konventionella ånggeneratorerna Velsen 24 och 25 utgör den Velsen-anläggningen.  

Anläggningen med IJmond samt Velsen 24 och 25 skiljer sig från andra anläggningar i Nederländerna eftersom den utnyttjar naturgas och restgas (till exempel masugnsånga) från intilliggande Tata Steel. Masugnsångan, som saknar värde för Tata Steel, transporteras via rörledningar från Tata Steel i IJmuiden till Velsen-anläggningen. IJmond togs i drift 1997 och var då ett av de allra första kraftvärmeverken utanför Japan där den här typen av bränsle användes. 

Fördelar för miljö och ekonomi  

Den masugnsgas som används vid IJmond-anläggningen innehåller höga koldioxidnivåer, mer än till exempel naturgas. En överenskommelse har därför ingåtts med energiregleringsbyrån vid Nederländernas konkurrensmyndigheter om att Vattenfall ska justera sina koldioxidutsläpp i produktionsbränslemixen för att undvika dubbelräkning. Koldioxidutsläppen räknas därför som naturgasanvändning i bland annat hållbarhetsredovisningen.  

Mer information (öppnas i nytt fönster)