Till startsidan

Lilla Edet

Lilla Edet
Bygget av Lilla Edets kraftverket i Göta älv startades 1918. Syftet var att försörja den västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg med el. Lilla Edet togs dock inte i drift förrän 1926. Den åtta år långa byggtiden berodde på lågkonjunkturen efter kriget. Kaplan-turbinen som byggdes som aggregat 1 var när den stod klar världens största. Idag har Lilla Edet även två fisktrappor – en satsning som har förbättrat förutsättningarna för bl a laxbeståndet i Göta älv.

Historia och teknik

Att välja Lilla Edet som plats för ett vattenkraftverk hade både fördelar och nackdelar. En av fördelarna var att Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv, med en genomsnittlig flödeshastighet på 550 m3 per sekund. Den största nackdelen var vid den tiden den låga fallhöjden – bara cirka fyra meter. I samband med bygget av en sluss halvvägs till Trollhättans kommun byggdes dock även en damm 1916 som ökade fallhöjden i Lilla Edet till 6,5 meter.

Lilla Edet var det första kraftverk som använde Kaplan-turbiner och den Kaplan-turbin som byggdes som aggregat 1 var när den färdigställdes världens största. Eftersom Kaplan-turbinen ännu inte testats ordentligt valdes Lawaczeck-turbiner till de båda övriga aggregaten. Ett av dem ersattes dock senare med en propellerturbin. 1982 byggdes kraftverket ut med ett fjärde aggregat med en rörturbin på 13 MW. Detta gör Lilla Edets kraftverk unikt, eftersom det kombinerar fyra olika turbintyper i ett och samma kraftverk.

Arkitekten Erik Hahr ritade maskinhallen i Lilla Edet. Arkitekturen bröt av mot den monumentala arkitekturstil som kännetecknade Vattenfalls äldre kraftverk i Trollhättan, Porjus och Älvkarleby. Andra byggnadsmaterial användes också i Lilla Edet; under 1920-talet ersattes granit med betong. För de nya turbinerna krävdes en högre takhöjd än tidigare, vilket gjorde att maskinhallen mer liknade en kyrka.

Fisktrappor

Göta älv var en gång i tiden en av landets bästa älvar för laxfiske. För att förbättra villkoren för laxbeståndet och hjälpa laxarna att simma uppströms byggdes två laxtrappor i Lilla Edets kraftverk. Under lektiden kan man se laxarna hoppa här. Trapporna är även försedda med ett räkneverk som räknar laxarna som tar sig uppför dem. Nära kraftverket släpper Vattenfall varje år ut 35 000 laxsmolt. Utsättningarna är en kompensation för de naturliga lekplatser som försvunnit när älven byggdes ut.

Om Göta älv

Göta älv, där Lilla Edet ligger, har sitt ursprung i Vänern, Sveriges största sjö. Från Vänern till Göteborgs hamn och ut i Kattegatt för Göta älv med sig större vattenvolymer än någon annan älv i Sverige. Fallhöjden på 44 meter är huvudsakligen koncentrerad till älvens övre sträckning vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet. Under flera århundraden har Göta älv varit en viktig transportväg, i synnerhet efter bygget av Göta kanal.  Vattenfall äger och driver de fyra vattenkraftverken i Göta älv: Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet. Det senast byggda kraftverket är Hojum, som blev klart 1941, och det äldsta är Olidan som färdigställdes 1910.

Mer information (öppnas i nytt fönster)