Till startsidan

Markersbach pumpkraftverk – ett av Europas största pumpkraftverk

Markersbach pumpkraftverk
Markersbach pumpkraftverk är det näst största vattenkraftverket i Tyskland vad gäller installerad kapacitet. Det är också ett av de största vattenkraftverken i sitt slag i Europa.

Markersbach pumpkraftverks historia

1961 utlystes en tävling om att hitta den bästa platsen för ett nytt pumpkraftverk. Markersbach, söder om Chemnitz vid floden Große Mittweida i den västra delen av bergskedjan Erzgebirge, var den plats man valde två år senare. Efter att alla undersökningar och förberedelser genomförts började man bygga 1970. Detta omfattade att bygga själva kraftverket samt att bygga vägar och försörjningsnätverk, bygga ut järnvägsstationen i Grünstädtel och omlokalisera invånarna i byn Obermittweida. Markersbach pumpkraftverk togs i drift 1979 och har varit i drift sedan dess, utom under två renoveringsprojekt som genomfördes 1997–1998 och 2007–2008.

Fakta om Markersbach pumpkraftverk

Kraftverket består av ett övre och ett undre vattenmagasin. Det övre magasinet är helt konstgjord och saknar naturliga tillopp. Den ligger 850 meter över havsnivån och rymmer 6,3 miljoner m³ vatten. Det nedre magasinet ligger 563 meter över havsnivån.

När det finns överskottsel pumpas vattnet från det nedre magasinet upp till det övre magasinet. Vattenkraftsgeneratorerna ligger i ett 44 meter högt bergrum cirka 120 meter under marknivån.