Till startsidan

Porsi

Porsi kraftstation
Porsi ligger i Luleälven, ungefär 45 kilometer från Jokkmokk. Kraftverket ligger ovan jord, har tre aggregat och togs i drift i början av 1960-talet. Bygget blev försenat på grund av ett mål i vattendomstolen som rörde kraftverkets miljöpåverkan.

En av utmaningarna när Porsi byggdes var timmerflottningen i älven. Luleälven hade under lång tid använts för att flotta timmer och en permanent lösning krävdes för att säkra timmertransporten. Svaret blev en permanent flottningsränna mellan intag och utskov. Intaget byggdes som en trattformad segmentlucka. Kapaciteten låg på ungefär 20 000–25 000 stockar per timme. Flottningen upphörde dock 1978 och idag transporteras timret istället med lastbil.

Vattenfalls första värnområde

Miljön runt kraftverket är unik på många sätt. Här finns ungefär 20 sorters fridlysta vilda blommor, värdefulla fågelområden och urskog. År 2000 beslöt Vattenfall att ge dessa områden ett särskilt skydd genom att skapa Vattenfalls första värnområde.

Ny teknik testades

1999 installerade Vattenfall en ny generator, Powerformer, som kunde anslutas direkt till högspänningsnätet utan mellanliggande transformator. Dessutom ersattes en av de tre Kaplan-turbinerna med en propellerturbin. Powerformern ersätts nu med ett konventionellt aggregat och  generator eftersom den inte fungerat som önskat.

Om Luleälven

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Porsi tillhör, är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.