Till startsidan

Stor-Rotliden vindkraftspark

Stor-Rotliden vindkraftspark
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden ligger i Åsele kommun, ungefär 20 kilometer norr om Fredrika.

Vindkraftsparken består av 40 stycken 140 meter höga vindkraftverk av modellen Vestas V 90. Totalt har vindkraftsparken en installerad effekt på 80 MW.

Vindförutsättningarna i Stor-Rotliden är goda. Områdets högsta punkt ligger cirka 570 meter över havet och terrängen består av lågväxande skog. Vindkraftsparken producerar drygt 200 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar hushållsel till nästan 37 000 hushåll.

Stationerade i Fredrika finns idag sex personer som arbetar med service och underhåll av vindkraftsparken. En driftledare, som arbetar för att optimera den operativa driften, en serviceledare samt fyra tekniker som utför reparationer och underhåll av vindkraftverken. Stor-Rotliden vindkraftspark fjärrövervakas också dygnet runt av en övervakningscentral.

En kall start

Bygget av Stor-Rotliden vindkraftspark påbörjades i mitten av juni 2009 och avslutades 18 månader senare. Alla 40 Vestas V 90-turbiner restes under två och en halv månad.

Byggprojektet ställdes inför särskilt svåra utmaningar under den extremt kalla vintern 2009/2010. För att bygget av vindkraftsparken skulle kunna fortsätta enligt planen fick de väderbitna arbetarna trotsa den stränga kylan, snön och blåsten i februari. Projektledaren Kenneth Pettersson berättar att man mitt i smällkalla vintern armerade fundament direkt på berget, grävde ner vindkraftsparkens elkablar, arbetade med vägarna och byggde huset som rymmer transformatorstationen.

Samtidigt pågick det stora arbetet med att bygga kraftledningen från vindkraftsparken till Tuggens kraftstation i Lycksele. Sammanlagt arbetade sju lag, totalt cirka 20 personer inklusive lokala entreprenörer, med att gräva, resa stolpar och dra kablar till den 45 kilometer långa 130 kV-kraftledningen.

Kontakt till driften

Telefon: 0498-28 51 19
E-post: operation.onshore@vattenfall.com

Mer information (öppnas i nytt fönster)