Till startsidan

Velsen

Velsen
Velsen 24 och Velsen 25 är två konventionella ånggeneratorer. Tillsammans med IJmond bildar de Velsen-anläggningen som tillhör stålkoncernen Tata Steel.

Nederländerna eftersom de utnyttjar naturgas och restgas (till exempel masugnsånga) från intilliggande Tata Steel. Masugnsångan, som saknar värde för Tata Steel, transporteras via rörledningar från Tata i IJmuiden till Velsen-anläggningen. Velsen 24 är en reservenhet och används framför allt när Velsen 25 och IJmond inte är i drift eller när marknadens efterfrågan kräver det. 

Mer information (öppnas i nytt fönster)